???? Phiên bản kỷ niệm 120 năm
???? Số thứ tự 0311/2000 chiếc trên TG
???? Odo: 273 km
???? Biển số Hà Nội
???? Xe đi kèm rất nhiều đồ chơi như sau:
1. Ống xả Cobra
2. Ghi đông cao Carlini
3. Bộ dây côn/ dây phanh độ
4. Bộ bàn để chân trước Harley
5. Cần phanh Harley kèm bàn chân phanh Harley
6. Bộ bàn để chân sau Harley
7. Bộ nối cần số Chrome
8. 2 cần số lên/ xuống Harley
9. Chống đổ Harley Chrome
10. Tay côn Harley Chrome
11. Tay phanh Harley Chrome
12. Bao tay nắm Harley
13. Ốp cùm công tắc hai bên Chrome
14. Cốc dầu phanh trước Chrome
và một số chi tiết khác.