Thông tin thêm về HD RoadGlide 2020:
- Model 2020
- Biển số Thành phố
- Odo: 21000km
- Đồ chơi đi kèm: Ống xả Rinehart/ Ghi đông Factory47/ Lọc gió độ/ Chắn nóng đùi/ Low fairing/ Chống đổ thùng sau