Xe em thì đi đc 16.500km

Mấy món cơ bản như sau: Tựa lưng + baga sau / Phuộc sau Ohlins HD044 / Dè trước carbon đúc / Đèn xe nhan trước + thùng / Windshield độ / Lọc gió S&S teardrop Carbon / Pô S&S 2-1 full / Sẵn yên đôi / Tay côn + thắng Flo / Nắp thông hơi nhớt máy Fueling / Cặp bao tay Odi (mới thay tháng trước cho mới) / Đã dyno full stage 1