HD Street Glide Special 2020 River Rock Gray Denim
 
- HD Street Glide Special
- Màu River Rock Gray Denim cực ít
- Odo: 11.000 km
- Biển số TP HCM 
- Đồ chơi đi kèm: 
1. Ống xả RineHart
2. Ghi đông Factory 47 cao 14 inch 
3. Yên SaddleMan
4. Low Fairing OEM
5. Bao tay HD Kahuna 
6. Đèn pha Led Harley Davidson
7. Đèn sừng hươu hai bên + xi nhan độ
8. Gương độ
9. Intake độ HS Screaming Eagle
10. Full Stage 1